Překlady a tlumočení   angličtina a němčina


Kontakt:

    Jana Nejezchlebová   


 ►Tel: 737961421

 ► e-mail: 

    kontakt@preklady-nej.cz

 ► Adresa:

      U Štítu 382

      530 03 Pardubice

 

 

Překládám oboustranně například:

- úřední listiny  - možnostopatření překladu kulatým razítkem- „soudní pečetí“ (rodné listy, diplomy, vysvědčení a osvědčení, výpisy z rejstříku trestů, plné moci, ...) 

- ekonomické a právní texty   (smlouvy, obchodní korespondence, rozsudky, notářské listiny, audity, daňová přiznání, pojišťovací dokumentaci, obchodní podmínky, předpisy,...)

- internetové stránky, informační materiály a brožury

- texty z humanitních oborů (pedagogika,psychologie,filozofie,  náboženství)

- texty z oboru přírodních věd (lékařství, příroda, živočišná výroba, zdravá výživa)

 

Potřebujete-li přeložit nějaký technický text, zašlete mi ho e-mailem k nahlédnutí a já Vám obratem sdělím, zda jsem schopna text z tohoto oboru vyhotovit. Nemám technické vzdělání a nerada překládám texty, u nichž nejsem schopna zajistit patřičnou kvalitu a srozumitelnost cílového textu.