Překlady a tlumočení   angličtina a němčina


Kontakt:

    Jana Nejezchlebová   


 ►Tel: 737961421

 ► e-mail: 

    kontakt@preklady-nej.cz

 ► Adresa:

      U Štítu 382

      530 03 Pardubice

 


Překlady mých zákazníků u mne nejsou jako na běžícím pásu s číslem jednacím, každý zpracovávám s pečlivostí, kterou překlad vyžaduje.