Překlady a tlumočení   angličtina a němčina


Kontakt:

    Jana Nejezchlebová   


 ►Tel: 737961421

 ► e-mail: 

    kontakt@preklady-nej.cz

 ► Adresa:

      U Štítu 382

      530 03 Pardubice

 

 

Překlady

- obyčejné, tzn. bez soudního ověření: 400 Kč za 1 normostranu *

- se soudním ověřením: 500 Kč za normostranu *


Neúčtuji žádné příplatky za odbornost

 

*Jako 1 normostrana se počítá 1800 znaků včetně mezer 

  

Tlumočení

základní cena 2000 Kč (do 4 hodin), za každou další hodinu 500 Kč.

Individuálně lze sjednat cenu dohodou.