Překlady a tlumočení   angličtina a němčina


Kontakt:

    Jana Nejezchlebová   


 ►Tel: 737961421

 ► e-mail: 

    kontakt@preklady-nej.cz

 ► Adresa:

      U Štítu 382

      530 03 Pardubice

 

 

Vystudovala jsem anglický a německý jazyk na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci - obor překladatelství a tlumočnictví

 

1999 jsem byla jmenována soudním tlumočníkem

 

Další vzdělání:

2008-09 Právnická fakulta Univerzity Karlovy - Doplňkové studium pro tlumočníky a překladatele právních textů - obecná právní část a angličtina

2009-10 Právnická fakulta Univerzity Karlovy - Doplňkové studium pro tlumočníky a překladatele právních textů - němčina